Magas színvonalú kutatással egy különleges minőségű termékért

Résztvevők


Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (ÁTK) feladatai között szerepel
az ún. nagy gazdasági haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, ló) genetikai, tenyésztési,
reprodukciós, takarmányozási alap-, alkalmazott és fejlesztő kutatások
végzése. Szakemberei országos és regionális állattenyésztési és takarmányozási
szaktanácsadással és informatikai szolgáltatásokkal állnak az agrárium szolgálatában.


Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (KÉKI) az élelmiszer-tudomány
és -technológia terén végez alap- és alkalmazott kutatásokat az élelmiszer-biztonsági
és -technológiai kockázati tényezők kimutatására, nyomon követésére és
csökkentésére alkalmas új módszerek fejlesztésére; új élelmiszerek és eddig nem
ellenőrzött technológiai eljárások kockázati tényezőinek feltárására; az élelmiszer-
biztonságot és az egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő eljárások
és gyártmányok fejlesztésére. Tevékenységével jelentősen hozzájárul a hazai
élelmiszer-biztonsági stratégia és program kialakításához, valamint Magyarország
képviseletéhez az európai tudományos életben.


Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontot (MBK) célja, hogy a biotechnológiai
kutatások legújabb eredményeinek segítségével javítsa a magyar
mezőgazdaság versenyképességét. A kutatóközpont a hatékony mezőgazdasági
termelés és környezettudatos fejlesztések elősegítésének érdekében növénynemesítési,
állattenyésztési és biotechnológiai kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket végez
genetikai, molekuláris biológiai, biotechnológiai módszerekkel az alkalmazott
agrártudományok területén.


Biomi Kft.

A Biomi Kft. a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont és a WESSLING Cégcsoport
közös vállalkozása a biotechnológiai szolgáltatások területén, annak
érdekében, hogy az MBK-ban létrehozott szellemi termékek gazdasági hasznosulását
elősegítse. A Biomi Kft. az MBK első spin-off vállalkozása, melynek szolgáltatásai
elsősorban két területet érintenek: a GMO analitikát és a DNS-analitikai
szolgáltatásokat, de elkötelezett olyan további DNS alapú analitikai módszerek
kidolgozásában, alkalmazásában, melyek az élelmiszeripar és kapcsolódó iparágak
számára előnyt jelenthetnek.


Olmos és Tóth Kft.

Az Olmos és Tóth Kft. 1991. óta végzi folyamatosan a mangalica sertés tenyésztését,
újbóli elterjesztését, a fajta genetikai bázisainak megőrzését és szélesítését, magas
minőségű, a globális piacokon is versenyképes mangalica termékek előállítását
és termékeinek fogyasztókhoz való eljuttatását. Jelenleg 8000 saját mangalicával
rendelkezik, de egyre jelentősebb szerepet játszik a piacon képződő mangalica sertések
piacának integrálásában és a mangalica hústermékek hazai és nemzetközi
nagykereskedelmében.


WESSLING Hungary Kft.
A WESSLING Hungary Kft., a WESSLING Laboratóriumok hálózatának első magyarországi
tagja, a környezet-, az élelmiszer-, a takarmány- és a gyógyszer-analitika
területén tevékenykedő vállalkozás.
A WESSLING Hungary Kft. tevékenységei alapvetően az emberek, az állatok és a
növények egészségét szolgálják. Működése során az innovatív, környezetbarát és
gazdaságos megoldásokat támogatja, Élelmiszerbiztonsági üzletága az élelmiszerek
kémiai és mikrobiológiai vizsgálatával a „szántóföldtől az asztalig” program
megvalósulását szolgálja.